Printy Line Datumstempel

 Kompakter Stempel mit Datum